Innledende bestemmelser DSB 5.2 Manuelt slokkeutstyr

Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom i anlegget. Med manuelt slokkeutstyr menes alt slokkeutstyr som betjenes av personell, dvs. brannslanger og transportable slokkeapparater av ulik utforming og for ulike bruksområder. Utstyret må være avpasset etter den brann som ventes å oppstå.

NOHA rekommendasjon basert på følgende kriteria:

UegnetEgnetVelegnet

Brannklasse

Slokkemiddel egnet til slokking av;Brann i tre og
andre fiberstoffer
Brann i væske
(Bensin, olje o.l)
Brann i gassBrann i metallBrann i matolje
og fett
MiljøFølge-skader
Typisk lokasjonHotell
Kontor
Bolig / Fritidsbolig
Kjøpesenter
*
Garasje
Verksted
Bensinstasjon
Offshore
**
Bensinstasjon
Landbruk
Offshore
**
Spesialavfall
Spesialhåndtering
av edle metaller
**
Storkjøkken
Kjøkken
**
A – Vann
A – Vann med tilsetning
AB – Fluorfritt skum
ABC – Pulver
BC – Pulver
B – CO2 – kun innendørs
AF – Frityr skum
D – Metallpulver
* Generell Plassering ** Applikasjonsbasert plassering