NOHA er miljøsertifisert og vi jobber for å utvikle, produsere og markedsføre produkter som er energieffektive og miljøtilpassede, slik at de kan gjenbrukes og deponeres på en sikker måte. Vi hjelper våre kunder med å ta miljøvennlige valg; våre produkter har lang levetid og vi tilbyr rehabilitering av branntromler og service av brannslokkere.

NOHA skal prioritere løsninger og material som i minst mulig grad belaster miljøet. Vi følger OECDs retningslinjer og skal bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter, og unngå korrupsjon og smøring.

NOHA skal ikke bidra til menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser, korrupsjon eller at lokalsamfunn påvirkes negativt. Vi godtar ingen form for trakassering eller diskriminering av ansatte i selskapet, enten det gjelder etnisk opprinnelse, språk, kjønn, legning eller andre forhold.

MILJØFYRTÅRN

NOHA er stolt over å være miljøfyrtårnsertifisert. Som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift forplikter vi oss til å dokumentere vår miljøinnsats innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

MILJØRIKTIG AVFALLSHÅNDTERING AV ELEKTRISKE PRODUKTER – RENAS

Som medlem av RENAS ivaretar NOHA det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

INNSAMLING OG GJENVINNING AV EMBALLASJE

Som medlem i Grønt Punkt Norge AS deltar NOHA aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Returkartong AS og Norsk Resy AS.

BÆREKRAFTSRAPPORT OG KLIMAREGNSKAP

Bærekraft er et viktig område for NOHA, og vi arbeider kontinuerlig for å bli enda bedre. NOHA sin bærekraftsrapport presenterer selskapets tilnærming til bærekraft, tiltakene vi har iverksatt for å bli mer bærekraftige og vårt klimaregnskap.

Her finner du nedlastbare dokumenter