Deichman Bjørvika bygg med NOHA tromler. Fotograf: 
Erik Thallaug / Fotofolk

Brannsikring av eiendom

Trinn 1

Det grunnleggende. Hva må du vite?

Trinn 2

Lover og krav for brannsikring av eiendom og bygg

Trinn 3

Har du tilstrekkelig dokumentasjon?

Trinn 4

Når er neste kontroll? NOHA har kontroll!

Trinn 5

Kurs og opplæring i brannsikkerhet, AED og førstehjelp

Trinn 1

Det grunnleggende – dette må du vite om brannsikring av eiendom

Både eier og bruker har ansvar for brannsikkerheten på en eiendom. Være seg tiltak som reduserer sannsynligheten for brann, eller rutiner som sørger for sikring av både liv og bygg.

Nøkkelen til å innfri krav om brannsikring av ditt type bygg – uansett om det er et hotell eller restaurant, barnehage eller kontorlokale, kjøpesenter eller borettslag – er full oversikt over eget utstyr, rutiner, dokumentasjon og rutinemessig oppfølging.

Vi hjelper deg i gang, og sjekker samtidig alt av eksisterende slokkeutstyr, hjertestarter, rutiner og rømningsplaner. Vi sørger også for grundig kursing i bruk av hjertestarter, grunnleggende førstehjelp, grunnkurs i brannvern, slokkeøvelse og evakueringsøvelse.


Trinn 2

Lover og krav for brannsikring av eiendom og bygg

Hvilke lover og krav for brannsikkerhet som gjelder for din type eiendom og bygg kan variere. Men det er enkelte forskrifter og standarder som ofte går igjen:

 • NS 3910 – årlig service på håndslokkere
 • NSEN671-3 – årlig service på slangetromler
 • NS-EN 1838 – årlig service på nød og ledelys
 • FG 1100:1 Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd – brannsikring av frityr og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken
 • Byggforskserien 321.044 – «oppsummerende/forklarende setning»
 • Tek10 og Tek17 – «kapittel 11»
 • Internkontrollforskriften

Vi har full kontroll over hvilke krav for brannsikkerhet som gjelder for akkurat din eiendom, og veileder deg gjerne slik at du kan være sikker på at dere følger gjeldende lover og forskrifter for brannsikring.

Vi hjelper deg med brannsikring og kontroll av alle type eiendommer og bygg:

 • Borettslag
 • Eldre bygårder
 • Barnehage
 • Skole
 • Kontor
 • Butikk
 • Hotell
 • Helseinstitusjon
 • Restaurant
 • Matproduksjonslokale
 • Samlingssted
 • Kjøpesenter
 • Bensinstasjon
 • Næringsbygg

Trinn 3

Serviceavtale for brannvernutstyr

Med en serviceavtale som inkluderer digital rapportering har du full kontroll til enhver tid.

Da vet du at nødvendig slukningsutstyr er på plass i bygget, og du kan være sikker på at det fungerer den dagen det eventuelt blir bruk for det.

I tillegg har du dokumentert at alt er i henhold til lover og forskrifter, akkurat slik myndighetene krever av deg som eier og bruker av et bygg. Enklere blir det ikke!

Trinn 4

Når er neste kontroll? NOHA har kontroll!

NOHA ansatt jobber med digital planlegging

Hva skjer når du kontakter NOHA?

Uansett om du kun trenger en brannslokker eller to, har behov for en serviceavtale – eller er usikker på hva som kreves av brannsikring på din eiendom, starter vi med en uforpliktende prat og gode råd. Ved behov eller ønske om befaring kartlegger vi det som er på eiendommen i dag, og sjekker hva du eventuelt trenger. Med en serviceavtale knyttet opp mot brannvernutstyret, samt rutiner på årlig kontroll og dokumentasjon på utført arbeid, er du trygg på at regler for brannsikring følges, og at eventuelle avvik avdekkes. Du trenger ikke å huske på den årlige kontrollen – den tar vi oss av.

NOHA ansatt smiler

NOHAs «Hei og ha det»-kultur

Her i NOHA har vi noe vi kaller for en «Hei og ha det»-kultur. Det betyr at du som er ansvarlig for brannsikkerheten på din eiendom alltid skal få tydelig beskjed før vi kommer på befaring eller kontroll, og våre uniformerte brannvernteknikere sørger for å både si hei og ha det, og forklare hva som har blitt utført og eventuelt avdekket i løpet av besøket.

Slik får du også kontroll over hva som mangler eller må byttes, og kan selv bekrefte at dette er noe du ønsker utført.


Ditt eget planning-team

 • Vårt dedikerte planning-team arbeider tett med driftsoperatører og driftspersonell, oversender fremdriftslister, samt avtaler tidspunkt for alle typer oppdrag. Slik effektiviseres arbeidet for begge parter.
 • Du vil også få tilegnet din egen overordnet kundeansvarlig for oppfølging av avtalen, koordinering, rapportering, evalueringsmøter og andre henvendelser.
 • Faste kompetente servicetekniker dedikeres for gjennomføring av de ulike oppdragene du får behov for. Disse teknikerne vil få en detaljert gjennomgang av avtalen, og gjør seg kjent med innhold, omfang og spesielle hensyn som eventuelt må tas på den enkelte lokasjon.
 • Med et sterkt voksende serviceteam i hele Norge bestående av erfarne teknikere som alle har kompetansebevis, blir brannsikkerheten ivaretatt på samtlige lokasjoner.

Godkjent bedrift og teknikere

NOHA er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB). I tillegg har selvsagt alle våre serviceteknikere Grønt kompetansebevis, utstedt av RVB. Kompetansebeviset vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.

Kontakt oss

Send oss en uforpliktende forespørsel