Kurs

Slokke- og evakueringsøvelse

Praktisk erfaring med brannslokkingsutstyr og øvelser på realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor. Evakueringsøvelse vil være med på å gi en bevissthet blant ansatte, slik at de allerede vet hvordan de skal reagere dersom en ulykke inntreffer.

Slokke- og evakueringsøvelse

 • Slokkeøvelse

  Slokkeøvelse

  Praktisk erfaring med brannslokkingsutstyr og øvelser på realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor.

  LES MER

 • Evakueringsøvelse

  Evakueringsøvelse

  Hva skjer i din bedrift når brannalarmen går? NOHA kan være med å kartlegge rutiner ved evakuering, og bistå i gjennomgang av hva som fungerer og ikke. Vi kan holde evakueringsøvelse med eller uten røyk.

  LES MER

Dette sier kundene våre

«Det har vært spesielt viktig for oss å heve kompetansen hos våre ansatte i forhold til brannvern og dette har NOHA bidratt til ved hjelp av kurs. Vi ser på NOHA som en trygg partner og har derfor i tillegg en serviceavtale med de for å sikre kontroll og vedlikehold av utstyret i årene fremover.»

– NEDRE FOSS GÅRD

Dette sier kundene våre

«Jeg er veldig fornøyd med opplegget, og har fått frisket opp på kunnskap om brannsikkerhet. Det er stor fordel å ha fått testet effekten og virkemåtene på de ulike brannslokkerne»

– KURSDELTAKER

Om våre kurs

Når man kombinerer nettkurs med praktisk del er alt det teoretiske dekket av våre populære nettkurs. Det tar i underkant av 1 time å gjennomføre nettdelen. Praksisdelen konsentreres rundt øvelsene som inngår i kurset, og gjennomføres normalt på ca 1,5 timer.

Vi kan komme til dere for å gjennomføre kurs for ansatte. Det er også mulig å melde seg på kurs der du deltar sammen med andre, eller ta kurset som et rent nettkurs.

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs er oppdatert i henhold til gjeldene standarder.

På kursene stiller vi med mange HLR-dukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell benytter for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Les mer om våre førstehjelp- og sikkerhetskurs

Førstehjelp og hjertestarter

Grunnleggende førstehjelp

Grunnleggende førstehjelp

Evakueringsøvelse

Grunnleggende førstehjelp

Førstehjelp og hjertestarter