Kurs

Førstehjelp

Grunnleggende kunnskap, praktisk erfaring og realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor. Med våre førstehjelpskurs ønsker vi at du skal være best mulig beredt til å gjøre en innsats ved en uforutsett hendelse, frem til profesjonell hjelp kommer.

Førstehjelp

Om våre kurs

Når man kombinerer nettkurs med praktisk del er alt det teoretiske dekket av våre populære nettkurs. Det tar i underkant av 1 time å gjennomføre nettdelen. Praksisdelen konsentreres rundt øvelsene som inngår i kurset, og gjennomføres normalt på ca 1,5 timer.

Vi kan komme til dere for å gjennomføre kurs for ansatte. Det er også mulig å melde seg på kurs der du deltar sammen med andre, eller ta kurset som et rent nettkurs.

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs er oppdatert i henhold til gjeldene standarder.

På kursene stiller vi med mange HLR-dukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell benytter for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.