Kurs

Brannvern

Med NOHA brannvernkurs får deltakerne kjenne på varmen, flammen og kaoset ved en ordentlig brannsituasjon, men i kontrollerte omgivelser og på en miljøvennlig måte. Grunnleggende kunnskap, praktisk erfaring og realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor, enten det er en brann, røykutvikling, ulykke eller hjertestans.

Brannvern

 • Brannvernkurs

  Brannvernkurs

  Kurset er beregnet på alle som ikke har kjennskap til faget brann fra før, eller som trenger en oppfriskning på grunnivå. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne velge riktig slokkeutstyr, samt forebygge, identifisere og slokke branntilløp. Alle ansatte i særskilte brannobjekt bør ha slikt kurs.

  LES MER

 • Brannvernansvarlig

  Brannvernansvarlig

  Deltaker skal etter gjennomført kurs kunne etablere, drifte og følge opp et tilpasset brannvernarbeid i egen virksomhet, samt kunne kommunisere med tilsynsmyndigheter.

  LES MER

Dette sier kundene våre

«Jeg er veldig fornøyd med opplegget, og har fått frisket opp på kunnskap om brannsikkerhet. Det er stor fordel å ha fått testet effekten og virkemåtene på de ulike brannslokkerne»

– Kursdeltaker,
Brannvernkurs for NCC Industry

Dette sier kundene våre

«Det har vært spesielt viktig for oss å heve kompetansen hos våre ansatte i forhold til brannvern og dette har NOHA bidratt til ved hjelp av kurs. Vi ser på NOHA som en trygg partner og har derfor i tillegg en serviceavtale med de for å sikre kontroll og vedlikehold av utstyret i årene fremover»

– Nedre Foss Gård.

Om våre kurs

Sammen med vår samarbeidspartner Førstehjelperen tilbyr vi en rekke kurs innen brann og sikkerhet. Kursene kan utføres fysisk eller kombinert fysisk og nettkurs.

Når man kombinerer nettkurs med praktisk del er alt det teoretiske dekket av Førstehjelperen sine populære nettkurs. Det tar i underkant av 1 time å gjennomføre nettdelen. Praksisdelen konsentreres rundt øvelsene som inngår i kurset, og gjennomføres normalt på ca. 1,5 timer.

Vi kan komme til dere for å gjennomføre kurs for ansatte. Det er også mulig å melde seg på kurs der du deltar sammen med andre, eller ta kurset som et rent nettkurs.

Hva sier lovverket?

I “Veiledning til forskrift om brannforebygging” Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverk, under §12 står det at det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet.

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.