Har du brannsikret sårbart utstyr på arbeidsplassen?

Her er noen tips om hva slags brannslokkingsutstyr virksomheten bør ha for å slokke elektriske branner, samt noen råd om hvordan du kan trygge arbeidsplassen

Her er noen tips om hva slags brannslokkingsutstyr virksomheten bør ha for å slokke elektriske branner, samt noen råd om hvordan du kan trygge arbeidsplassen