NOHA tekniker sjekker røykluke på tak

Arbeid i høyden

Målet er å skape en trygg arbeidsplass og da må vi sette søkelys på sikkerhet, kunnskap og å legge til rette for gode rutiner.

Ulykker knyttet til fall er en vanlig årsak til skader og i ytterste konsekvens, dødsfall, på norske arbeidsplasser. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sikre at du og dine medarbeidere kjenner til de krav som er knyttet til planleggelse og utførelse av arbeid i høyden.

Alt arbeid med assosiert med fall til et lavere nivå anses å være arbeid i høyden. Det kan for eksempel være arbeid i stillas, lift, på tak, og i stige. Kravet til bruk av sikkerhetsutstyr gjelder fra to meter og høyere.

Målet er å skape en trygg arbeidsplass og da må vi sette søkelys på sikkerhet, kunnskap og å legge til rette for gode rutiner.

På dette kurset vil du lære det grunnleggende for planlegging, forebygging og sikring av arbeid i høyden.

Kurset er for alle som skal lede, utføre, eller være ansvarlig for arbeid i høyden.

Hva lærer du?

  • Lover og forskrifter
  • Rapportering av uønskede hendelser
  • Sikker jobbanalyse
  • Risikovurdering
  • Rullestillas samt større og fastmonterte stillas
  • Stige, lift
  • Fallsikring og fallende gjenstander

Kurset består av ni deler som hver inneholder korte, illustrerende videoer. Hver del avsluttes med en quiz.

Nettkurset fullføres på ca. en time.

Bestill Arbeid i høyden kurs

Fyll ut skjemaet under for bestilling av kurs, så vil vår samarbeidspartner Førstehjelperen ta kontakt.