Brannvernansvarlig

Deltaker skal etter gjennomført kurs kunne etablere, drifte og følge opp et tilpasset brannvernarbeid i egen virksomhet, samt kunne kommunisere med tilsynsmyndigheter.

For hvert brannobjekt skal det være en brannvernansvarlig som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernansvarlig kan være eier av bygget, eller en representant for eier. Brannvernansvarlig skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen, i tillegg til de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

Hva lærer du?

 • Rollen til brannvernansvarlig
 • Relevante lover og forskrifter
 • Risikovurdering
 • Avviksbehandling
 • Branndokumentasjon / HMS
 • Kontroll / ettersyn og vedlikehold
 • Opplæring og øvelser
 • Tilsyn fra brannvesenet

Kurset er tilpasset:

 • Eiere av bygg og virksomheter
 • Brannvernansvarlig i særskilte brannobjekter (§ 13)
 • Stedfortreder for brannvernansvarlig, vaktmestere og personer som innehar en rolle innen brannvern i bedrifter

Bestill brannvernansvarlig kurs

Fyll ut skjemaet under for bestilling av kurs. Vår samarbeidspartner Førstehjelperen vil ta kontakt med et uforpliktende tilbud.