NOHA-Tekniker bruk av CO2-slokker på brannslokkekurs

Brannvernkurs

Kurset er beregnet på alle som ikke har kjennskap til faget brann fra før, eller som trenger en oppfriskning på grunnivå. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne velge riktig slokkeutstyr, samt forebygge, identifisere og slokke branntilløp. Alle ansatte i særskilte brannobjekt bør ha slikt kurs.

Hva lærer du?

Ikon brannslokking

Kurset går både gjennom en teoretisk og en praktisk del. Målsetningen er å:

 • Gi innføring i branntekniske lover og regler
  – Spesiell vekt på hvilke ansvar og plikter bedriften og den enkelte medarbeider har overfor gjeldende regelverk
 • Gi nok kunnskap om brann slik at den enkelte kan
  – forebygge brann
  – identifisere branntilløp
  – velge riktig slokkeutstyr og slokke eventuelle branntilløp

Kurset er tilpasset:

 • Barnehageansatte og personell som jobber i skoleverket.
 • Bedrifter og borettslag
 • Ansatte ved sykehus, sykehjem og kommunale boliger
 • Ansatte i bedrifter som ikke har kjennskap til brannfaget

Bestill brannvernkurs

Fyll ut skjemaet under for bestilling av vårt brannvernkurs. Vår samarbeidspartner Førstehjelperen vil ta kontakt med et uforpliktende tilbud.

  Hva sier lovverket?

  I “Veiledning til forskrift om brannforebygging” Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverk, under §12 står det at det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet.

  En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket.