Evakueringsøvelse

Hva skjer i din bedrift når brannalarmen går? NOHA kan være med å kartlegge rutiner ved evakuering, og bistå i gjennomgang av hva som fungerer og ikke. Vi kan holde evakueringsøvelse med eller uten røyk.

HVORFOR EVAKUERINGSØVELSE?

Ikon rømningsvei

Evakueringsøvelse vil være med på å gi en bevissthet blant ansatte, slik at de allerede vet hvordan de skal reagere dersom en ulykke inntreffer. Den beste måten å sikre en trygg evakuering er gjennom øvelser, samt gjennomgang og forbedring av rutiner.

Kompleksiteten på deres virksomhet og bygg vil være avgjørende for hvor hyppig en evakueringsøvelse bør gjennomføres, men vi anbefaler alle å ha en årlig øvelse som et minimum.

MED ELLER UTEN RØYK

Ved øvelse har vi mulighet til å bruke røykmaskin, slå av strømmen etc, for å lage en mest mulig realistisk evakueringssituasjon.

MÅLSETNING

Etter gjennomført evakueringsøvelse skal deltakerne ha tilegnet seg ferdigheter, kunnskaper og rutine til å aktivt kunne delta i å evakuere så raskt som mulig, samtidig ivareta sine eventuelle beredskapsoppgaver.

Bestill Evakueringskurs

Fyll ut skjema nedenfor, så tar vi kontakt med et uforpliktende tilbud.