Lift og personløfter

Norske myndigheter har satt krav til opplæring før du kan bruke en lift eller personløfter. Ved fullføring av kurset vil du få et godkjent dokument som fyller myndighetenes krav.

Norske myndigheter har satt krav til opplæring før du kan bruke en lift eller personløfter. Opplæringen, som dokumenteres skriftlig, skal fremlegges dersom det er kontroll eller i forbindelse med et uhell.

Ved fullføring av kurset vil du få et godkjent dokument som fyller myndighetenes krav.

Arbeidsmiljøloven definerer tydelig hvilket ansvar som ligger på arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Dette vil du lære mer om på kurset.

Kurset er for alle som skal bruke lift i sitt arbeid, eller privatpersoner som skal bruke lift.

Hva lærer du?

  • Lover og forskrifter
  • Rapportering av uønskede hendelser
  • Sikker jobbanalyse
  • Risikovurdering
  • Liftlære
  • Sikkerhetsprosedyre
  • Avsperring og plassering av lift
  • Trygg operasjon

Kurset består av åtte deler som hver inneholder korte, illustrerende videoer. Hver del avsluttes med en quiz.

Bestill lift og personløfter kurs

Fyll ut skjemaet under for bestilling av kurs, så vil vår samarbeidspartner Førstehjelperen ta kontakt.