NOHA slutter å lagerføre PFAS-holdige håndslokkere

NOHA er en markedsledende tilbyder av branntromler og håndslokkere i Norge. Vår misjon er å redde liv og verdier, og derfor setter vi store krav til produktene vi leverer. Norge jobber sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland for å forby hele gruppen av PFAS-er*, og det er stor sannsynlighet at forbudet vil tre i…

NOHA er en markedsledende tilbyder av branntromler og håndslokkere i Norge. Vår misjon er å redde liv og verdier, og derfor setter vi store krav til produktene vi leverer.

Norge jobber sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland for å forby hele gruppen av PFAS-er*, og det er stor sannsynlighet at forbudet vil tre i kraft i nær fremtid.

NOHA ser det som sitt ansvar å gjøre korrigerende tiltak i vår portefølje av slokkere, slik at det vil være i tråd med kommende EU-regulativer.

Fra 2023 vil derfor NOHA kun lagerføre håndslokkere som ikke inneholder PFAS. NOHA tilbyr i dag et stort sortiment av pulver- og CO2-slokkere. For å dekke alle behov, introduserer vi et bredt sortiment av vannbaserte slokkere:

  • 6- og 9-liters vannslokkere med tilsetning (tilsvarende slokkeklasse 43A og 55A)
  • 6- og 9-liters skumslokkere uten fluor (tilsvarende slokkeklasse 21A/183B og 27A/233B)

Hvorfor velge vannslokker med tilsetning?

  • Ingen helse- og miljøskadelige stoffer (f. eks PFAS).
  • De vanligste branntilløp i kontor- og næringsbygg er
  • dekket av klasse A-brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstil etc. Vannslokkere vil dekke det meste av behovet der skumslokkere brukes i dag.
  • Færre følgeskader etter bruk av slokker.
  • Ingen miljøgebyr ved destruksjon av slokker.

Fluorfri skumslokker kan velges der det er fare for væske eller plastbranner. For slike branner har NOHAs fluorfrie skumslokker en av den høyeste effekt i B-slokkeklassen på markedet. I tillegg til disse kan NOHA tilby pulverslokkere med ABC- og BC-slokkeklasser og CO2-slokkere med B-klasse.

Erfaringer fra NOHA Sweden AB
I Sverige har SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) gått ut med anbefaling til alle organisasjoner som jobber med og kjøper inn tjenester og produkter innen brannsikkerhet, om å avslutte salg av PFAS-holdige skumslokkere. Det har også medført en økning fra ca. 100,- kr til ca. 900,- kr. i miljøgebyr og destruksjonskostnader på PFAS-holdige skumslokkere. Det forventes en ytterlig økning i tiden fremover. NOHA forventer at samme økning vil skje i Norge når forbudet trer i kraft.

Ved spørsmål eller anbefaling av slokker, ta kontakt med NOHA kundesenter: [email protected] eller på telefon +47 51 81 60 00 

 
Produkter som utgår fra sortiment: 
420156 Brannslokker NOHA Eco, 6 l [43A/183B] 
430157 Brannslokker Baseline 9 l Skum [43A/233B] 
430158 Brannslokker Baseline 6 l Skum [34A/233B] 

*PFAS (uttales: pefas) er forkortelsen for per- og poly-fluor-alkyl-stoffer som er en stor gruppe fluorholdige stoffer. Det er per i dag mer enn 7000 PFAS‑er, og de fleste av disse er det lite kunnskap om. PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS er blant de PFAS‑ene som er best undersøkt. De er alle tungt nedbrytbare i miljøet og i mennesker. PFAS kan gjøre stor skade på helse og miljø dersom de ikke håndteres på riktig måte. 
(Kilde: www.fhi.no, Fakta om PFAS) 
 
Kilder: Miljødirektoratet 
Forbud mor PFAS: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/reach/restriksjoner-under-reach/forbud-mot-pfas/ 
Tiltak: Reguleringer og opprydding: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/perfluorerte-stoffer-pfos-pfoa-og-andre-pfas-er/