KVALITET
Nedlastbare dokumenter

GODKJENNINGER OG SERTIFISERINGER

Kompetent servicebedrift

NOHA er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB). I tillegg har selvsagt alle våre serviceteknikere Grønt kompetansebevis, utstedt av RVB.

Achilles godkjenning

Gjennom Achilles er NOHA prekvalifisert til å levere produkter til:

  • Olje- og gassindustrien (Achilles)
  • Transportsektoren (TransQ)
  • Elektrisitetsforsyningen (Achilles Utilities NCE. Før Sellicha)

NOHA brannslangetromler er CE-merket

CE-merket på tromlene bekrefter at kravene i EU-direktiver er innfridd og at de dermed kan selges lovlig i alle EU-land. NOHA slangetromler er testet, godkjent, sertifisert og CE-merket av akkreditert og EU godkjent testlaboratorie, ifølge Europeisk standard EN 671-1 for slangetromler med formstiv slange.

MED-sertifiseringer

MED-merket (Marine Equipment Directive 96/98/EC) på et utvalg av våre brannslokkere og branntromler (S11 MED), viser at de er produsert og sertifisert etter Europeisk Standard. Det innebærer at de kan anvendes på alle skip under flagg fra et EØS-land. Produktene er merket med samme skipsrattmerket som står på sertifikatene.

PED-sertifiserte håndslokkere

Pressure Equipment Directive (PED) – Direktivet for trykkpåkjent utstyr (97/23/EØF) stiller sikkerhetskrav til trykkpåkjent utstyr, at det konstrueres og produseres slik at skade på liv, helse, miljø og materielle verdier ikke oppstår. Alle våre håndslokkereer PED-sertifiserte.

GODKJENNINGER OG SERTIFIKATER
Nedlastbare dokumenter