Modell 5BR Branntrommel i skap 980 x 1300 x 160

Godkjenninger

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.

558156-000

Dimensjon/størrelse

19mm/30m

Modell 5BR Branntrommel i skap 980 x 1300 x 160

NOHA Modell 5BR
NOHA Frittstående brannslangetrommel og skap for gulvmontering.
Slangetrommelen er montert på en svingarm som muliggjør uttrekk av slange i alle retninger. Spolen kan enkelt tas ut av skapet for å lette installasjon. Skapet er festet til en robust ramme for montering på gulv. Vanntilførselsrøret til spolen er skjult i rammen.

Leveres med manuell stoppventil (5BR) eller automatisk ventil (5BRA).

Egnet for bruk på steder hvor det er uønsket å montere den på vegg; i entre, foran glasspaneler, ved siden av søyler og inn steder med god gulvplass.

NOHA Modell 5BR er CE-merket i henhold til NS-EN671-1 og leveres med:

 • Nytt, innovativt svingarmkonsept
 • 5BR Ramme med innvending røropplegg
 • Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 3001
 • 1” manuell ventil
 • NOHA koblingssystem på trommelutløp
 • NOHA strålerør regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
 • NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
 • NOHA tilførselsslange
 • Senterdeler i messing og kompositt
 • Justerbar brems
 • Høyrehengslet skap, som kan snus og installeres venstrehengslet
 • Skap lakkert RAL 9010 hvit
 • NOHA dørlås
 • Dørskilt i samsvar med Rådsdirektiv 92/58/EØF
 • NOHA monteringsanvisning