Strålerør D7 [plast]

Godkjenninger

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse

19mm

Strålerør D7 [plast]

Reservedel strålerør med 19mm slangestuss EN671-1