Strålerør D9 [plast]

Godkjenninger

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse

25mm

Strålerør D9 [plast]

Reservedel strålerør med 25mm slangestuss EN671-1