Sykehus Innlandet

Kontroll og vedlikehold for Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet ​Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern med sykehus, klinikker og boliger i områder som Hamar, Lillehammer, Tynset og Kongsvinger. Om utfordringen Sykehuset Innlandet trengte en pålitelig partner til å gjøre kontroll og vedlikehold av brannslokkingsutstyret, som de kunne være sikre på…

Sykehuset Innlandet

​Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern med sykehus, klinikker og boliger i områder som Hamar, Lillehammer, Tynset og Kongsvinger.

Om utfordringen

Sykehuset Innlandet trengte en pålitelig partner til å gjøre kontroll og vedlikehold av brannslokkingsutstyret, som de kunne være sikre på at leverte på kvalitet over tid. Et krav var teknikere med dokumentert kompetanse og en dyktig organisasjon i ryggen med kapasitet som gjør at leveransen skjer i henhold til avtale uansett. Et annet viktig punkt var at leverandøren kunne vise til miljøtiltak, og at tilbyder hadde erfaring fra lignende oppdrag.

Jobben ble lyst ut som offentlig anbud, med oppdragsstart i januar 2019.

Totalt er det snakk om over 1.850 slokkepunkter, brannslanger og håndslokkere, fordelt på Sykehuset Innlandets klinikker, boliger og sykehus.

NOHA Service

NOHA har flere store servicekunder med oppdragsadresser på flere steder og har fokus på like bra leveranse uansett hvor kundene befinner seg. Med et gjennomarbeidet og velholdt kvalitetssystem kan vi levere samme høye kvalitet til alle kundene våre – uansett oppdragsadresse. Alle våre teknikere bruker serviceautomasjonssystemet som sørger for effektiv og sikker kontroll av utstyr, samt rask og oversiktlig rapport.

NOHA jobber aktivt med miljøoptimaliseringer, med en heldigital planleggingsprosess som fører til minst mulig kjøring, og med servicerutiner og kvalitetsprodukter som fremmer service – ikke bruk-og-kast-mentalitet.

NOHA setter stor pris på å bli valgt som leverandør til en stor og viktig aktør som Sykehuset Innlandet.