Brannslokkingsutsyr på Kvadrat kjøpesenter

Kontroll og vedlikehold hos Kvadrat – regionens største kjøpesenter

Forutsigbar planlegging, gode løsninger og konkurransedyktige priser har vært hovedgrunnene til at NOHA har fått oppdraget med å ta vare på brannslokkingsutstyret for kjøpesenteret Kvadrat. Kvadrat Kvadrat er et av de største kjøpesentrene i Norge både målt i omsetning og i areal, og har 170 butikker. Senteret, som ble åpnet i Sandnes i 1984, har…

Forutsigbar planlegging, gode løsninger og konkurransedyktige priser har vært hovedgrunnene til at NOHA har fått oppdraget med å ta vare på brannslokkingsutstyret for kjøpesenteret Kvadrat.

Kvadrat

Kvadrat er et av de største kjøpesentrene i Norge både målt i omsetning og i areal, og har 170 butikker. Senteret, som ble åpnet i Sandnes i 1984, har blir ombygget og modernisert en rekke ganger og er nå ca 65 000 kvadratmeter stort.

Oppdraget

Kvadrat, som er regionens største kjøpesenter, er opptatt av at både besøkende og ansatte på senteret skal ha det trygt, og at lovkrav følges. Brannsikkerhetsoppdraget består i å kontrollere og ta service på alle de 350 slokkepunktene som er plassert på senteret: brannslokkere, brannslanger og skilt. I tillegg har Kvadrat flere restauranter og serveringssteder som hadde behov for slokkesystem. Her har NOHA levert og montert KitchenFlex, vårt automatiske slokkesystem til alle typer kjøkken og matindustri.

«Vi forventer at vår samarbeidspartner på brannvern har kontroll på jobben som skal utføres og at den utføres til riktig tid. Etter utført kontroll skal eventuelle avvik fikses opp i og lukkes»

– Ingve Stangeland,
Driftssjef Kvadrat kjøpesenter.

Hvorfor NOHA

De viktigste kriteriene for Kvadrat ved valg av servicepartner på brannsikkerhet er at de kan levere en totalpakke som dekker deres behov. Det skal være en anerkjent aktør som kan være med å sette opp langsiktige og forutsigbare planer for vedlikehold og utskiftninger, i tillegg til at prisen skal være konkurransedyktig.

NOHA har lang erfaring både på Kvadrat og på andre kjøpesentre og er derfor en åpenlys kandidat for oppdraget. Med gode planleggingsverktøy og rutiner er forutsigbarhet, samt gjennomsiktighet med tanke på kostnader og ressursbruk veldig fremtredende. I tillegg kan NOHA skilte med kompetente og erfarne tekniker, som legger opp arbeidet slik at det går minst mulig ut over den vanlige driften til butikkene og senteret.