Forfatter: christoffer

  • NOHA slutter å lagerføre PFAS-holdige håndslokkere

    NOHA slutter å lagerføre PFAS-holdige håndslokkere

    NOHA er en markedsledende tilbyder av branntromler og håndslokkere i Norge. Vår misjon er å redde liv og verdier, og derfor setter vi store krav til produktene vi leverer. Norge jobber sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland for å forby hele gruppen av PFAS-er*, og det er stor sannsynlighet at forbudet vil tre i…