Fysisk

 • Lift og personløfter

  Lift og personløfter

  Norske myndigheter har satt krav til opplæring før du kan bruke en lift eller personløfter. Ved fullføring av kurset vil du få et godkjent dokument som fyller myndighetenes krav.

  LES MER

 • Arbeid i høyden

  Arbeid i høyden

  Målet er å skape en trygg arbeidsplass og da må vi sette søkelys på sikkerhet, kunnskap og å legge til rette for gode rutiner.

  LES MER

 • Varme arbeider

  Varme arbeider

  Dette kurset er for alle som utfører arbeid hvor det benyttes utstyr og maskiner som kan danne gnister eller varme som kan føre til brann.

  LES MER

 • Slokkeøvelse

  Slokkeøvelse

  Praktisk erfaring med brannslokkingsutstyr og øvelser på realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor.

  LES MER

 • Evakueringsøvelse

  Evakueringsøvelse

  Hva skjer i din bedrift når brannalarmen går? NOHA kan være med å kartlegge rutiner ved evakuering, og bistå i gjennomgang av hva som fungerer og ikke. Vi kan holde evakueringsøvelse med eller uten røyk.

  LES MER

 • HMS – 40 timer

  HMS – 40 timer

  Etter endt kurs skal deltagerne kunne delta aktivt og bidra i bedriftens HMS-arbeide på en positiv og konstruktiv måte for et godt og trygt arbeidsmiljø.

  LES MER

 • Førstehjelpskurs

  Førstehjelpskurs

  Dette førstehjelpskurset er for deg som ønsker å lære HLR og bruk av hjertestarter.

  LES MER

 • Brannvernkurs

  Brannvernkurs

  Kurset er beregnet på alle som ikke har kjennskap til faget brann fra før, eller som trenger en oppfriskning på grunnivå. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne velge riktig slokkeutstyr, samt forebygge, identifisere og slokke branntilløp. Alle ansatte i særskilte brannobjekt bør ha slikt kurs.

  LES MER

 • Brannvernansvarlig

  Brannvernansvarlig

  Deltaker skal etter gjennomført kurs kunne etablere, drifte og følge opp et tilpasset brannvernarbeid i egen virksomhet, samt kunne kommunisere med tilsynsmyndigheter.

  LES MER

 • FSE Kurs

  FSE Kurs

  Dette fire timers kurset kombinerer FSE-L med grunnleggende førstehjelp for voksne. Kurset tilfredsstiller kravene i “Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg”.

  LES MER