Accuflex

Godkjenninger

Accuflex

Accuflex brannslokkesystem er et spesialutviklet automatisk deteksjons- og slokkesystem for beskyttelse av industrielle batteriladere, som truckladere.
Industrielle batteriladere er en brannrisiko på grunn av elektriske komponenter som kan overopphetes eller brytes ned. Disse laderne brukes ofte i ubemannede områder om kvelden eller natten for å lade for eksempel batterier til gaffeltrucker, slik at en brann i batteriladeren ikke blir lagt merke til raskt.

Accuflex®-systemet består av følgende deler:

  1. Accuflex® brytermodulen
  2. Cesaflex® DHP automatisk slokkesystem

Slik virker Accuflex®
Deteksjons- og slokkelinjen til systemet føres gjennom batteriladerens hus. Dersom et branntilløp oppstår i batteriladeren, vil den trykksatte Cesaflex® DHP-deteksjonsslokkingen smelte og briste. Dette frigir slokkemiddelet CO2 direkte på brannstedet og flammene slokkes raskt og effektivt.

Accuflex®-brytermodulen slår straks av strømforsyningen dersom et slikt trykkfall i deteksjonens og slokkelinjen oppstår. Dette eliminerer den mest sannsynlige årsaken til brann (overoppheting av elektrisk strøm) og forhindrer branntilløp i andre komponenter.

VANLIGE ÅRSAKER TIL PROBLEMER MED BATTERILADERE:

  • Fremvekst av såkalt oksygengass når du lader batteriene. Denne svært eksplosive gassen består av hydrogen og oksygen kan forårsake store problemer.
  • Gnister ved å koble til og frakoble batterier.
  • Overoppheting: På grunn av intern skade på komponenter, tilkobling av ladeutstyr med skjøteledninger og bruken av spiralkabler.
  • Kortslutning på grunn av skadede tilkoblingskabler (kjørt over)