Cesaflex

Godkjenninger

Cesaflex

Deteksjons- og slokkesystem for mindre lukkede områder CesaFlex er NOHAs nye automatiske slokkesystem for virksomhetskritisk utstyr, som el-tavler og dataskap. CesaFlex er et kompakt og automatisk CO2 brannslokkingssystem.
 
CesaFlex har et kombinert deteksjons- og slokkingsrør, som installeres i det skapet eller rommet man ønsker. Dette røret er alltid under trykk og slokkemiddel utløses når temperaturen overskrider 80°C ved at deteksjonsrøret smelter. Alt slokkemiddelet frigjøres dermed i det svekkede området
av røret, og direkte på branntilløpet som igjen resulterer i rask og effektiv slokking av brannen. Trykket i systemet overvåkes ved hjelp av en trykkføler eller trykkbryter, som er koblet til CesaFlex røret. I enden av deteksjonslinjen ligger det en switch som kan kobles opp mot en alarm (brannalarm) om man ønsker signal om at anlegget er utløst.
 
Systemet skal kontrolleres årlig av kompetente personer og NOHA tilbyr gode serviceavtaler med riktig kompetanse.
 
Vi leverer CesaFlex i to komplette utgaver, med 2 kg (600255) eller 5 kg slokkemiddel (600254).