NOHA Slokkeøvelse

NOHA Premium Vannslokker med tilsetning 43A

vannslokker

NOHA Baseline skumslokker (fuorfri) 34A, 183B

skumslokker (fluorfri)

NOHA Baseline Pulverslokker 13A, 89BC

pulverslokker

NOHA Baseline CO2 brannslokker 89B

co2

NOHA Modell 3EXT Skap for håndslokker

Skap for slokkere

Innledende bestemmelser DSB 5.2 Manuelt slokkeutstyr

Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom i anlegget. Med manuelt slokkeutstyr menes alt slokkeutstyr som betjenes av personell, dvs. brannslanger og transportable slokkeapparater av ulik utforming og for ulike bruksområder. Utstyret må være avpasset etter den brann som ventes å oppstå.

NOHA rekommendasjon basert på følgende kriteria:

UegnetEgnetVelegnet

Brannklasse

Slokkemiddel egnet til slokking av;Brann i tre og
andre fiberstoffer
Brann i væske
(Bensin, olje o.l)
Brann i gassBrann i metallBrann i matolje
og fett
MiljøFølge-skader
Typisk lokasjonHotell
Kontor
Bolig / Fritidsbolig
Kjøpesenter
*
Garasje
Verksted
Bensinstasjon
Offshore
**
Bensinstasjon
Landbruk
Offshore
**
Spesialavfall
Spesialhåndtering
av edle metaller
**
Storkjøkken
Kjøkken
**
A – Vann
A – Vann med tilsetning
AB – Fluorfritt skum
ABC – Pulver
BC – Pulver
B – CO2 – kun innendørs
AF – Frityr skum
D – Metallpulver
* Generell Plassering ** Applikasjonsbasert plassering
NOHA ansatt med NOHA håndslokker

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal brannslokkere kontrolleres?

Alle håndslokkere i næringsbygg og offentlige bygg skal kontrolleres årlig. Skumslokkere krever utvidet service hvert femte år og pulverslokkere hvert tiende år.

Hvilke krav stiller dere til kompetanse?

NOHA er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB). I tillegg har selvsagt alle våre serviceteknikere Grønt kompetansebevis, utstedt av RVB.
Kompetansebeviset vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.

Tilbyr NOHA digital servicerapport?

NOHA leverer elektroniske rapporter med oversikt over alle brannslokkere og andre slokkepunkt; installasjonsdato, service type, neste service, etc. Den er enkel å finne frem ved et eventuelt branntilsyn. Den oversiktlige digitale servicerapporten gjør det enkelt å planlegge fremtidig service samt ha kontroll på kostnader. Og du har full oversikt på brannslokkingsutstyret i ditt bygg.

Referanser