Automatisk slokkesystem – alltid på vakt

Det å vite at slokkesystemet mot frityrbrann er på vakt 24 timer i døgnet året rundt er betryggende, men forutsetter at det foretas regelmessig kontroll og vedlikehold utført av kompetent person. Som servicekunde hos NOHA ordner vi dette for deg.

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte må frityrslokkesystemet ha service?

Teknisk vedlikehold skal utføres halvårlig i henhold til NFPA 17A. I tillegg til halvårlig vedlikehold skal det hvert femte år utføres en utvidet service på frityrslokkesystemet KitchenFlex. Hvert tiende år skal deteksjonsrøret byttes ut i tillegg til den fem-årlige kontrollen.

Hvem kan ta service på slokkesystemet?

Teknisk vedlikehold og service kan kun utføres av kompetent person. Alle serviceteknikerne i NOHA er kompetente personer og har Grønt kompetansebevis utstedt av Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB).

Kontakt oss

Send oss en uforpliktende forespørsel