Rask og sikker rømming med fungerende nødlyssystem

Akkurat som med branntromler og brannslokningsapparat, skal nød- og ledelys sjekkes regelmessig. På denne måten kan dere være trygge på at medarbeidere og andre personer i bygget finner rømningsveiene, dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

NOHAs serviceteknikere har fullstendig opplæring i inspeksjon av nødlys og rømningsskilt.

NOHA tekniker tar service på et nødlys

Ofte stilte spørsmål

Hva sier regelverket om nødlyssystem?

Veiledning FOBTOT § 2-4. “Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.”
Vi følger alltid nyeste lover og normer. For nødlyssystem gjelder NEK-EN50172/NS1838, samt Byggteknisk forskrift. Alle byggverk skal være utformet for rask og sikker rømning og redning

Hvem har ansvar for nødlys i et bygg?

Det er eier av bygget sitt ansvar å følge de krav som stilles til nødlys. Eier har i tillegg ansvar for å melde fra ved mangler på nødlysanlegget.

Hvor finner jeg reglene om nødlys?

Nødlyssystem er regulert i følgende forskrifter og standarder: Byggteknisk forskrift (TEK 10/17), NEK EN 50172 – overordnet systemstandard, vedlikehold og dokumentasjon, og NS1838 – standarden som beskriver krav og normer. Internkontrollen for brannsikring skal som minimum oppfylle kravene i standarden.

Virker nødlyssystemet i bygget ditt?

Visste du at det skal gjennomføres visuell kontroll av nødlys hver måned?
At nød- og ledelys virker, er avgjørende når personer skal komme raskt ut ved en eventuell brann eller ulykke.
Slike lys må derfor i likhet med branntromler og slokkere kontrolleres regelmessig for å sikre at alt fungerer.

Kontakt oss

Send oss en uforpliktende forespørsel    Nyheter