NOHA grundades 1924 och har sedan dess utvecklats till en globalt erkänd tillverkare av brandpostar och en av Sveriges största leverantör av installation, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer.
NOHA hjälper till att rädda liv och egendom genom att tillhandahålla den utrustning, service och utbildning som behövs för att hantera de första 15 minuterna efter en oförutsedd händelse, tills professionell hjälp anländer.

Produkter

Under 2017 byggde vi en ny fabrik i Norge anpassad för modern brandpost produktion. Våra krav på kvalitet är kompromisslösa – vi ska stå för det allra bästa och säkraste inom brandbekämpning. NOHA tillhandahåller produkter för första hjälpen, utrymning, brandsläckning och brandlarm.

Underhåll

NOHA är ett av Sveriges största företag inom installation, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer. Med våra digitala verktyg effektiviserar vi driften och planeringen av våra serviceuppdrag. Varje dag reser våra tekniker runt och säkerställer brandsäkerheten i kommersiella och offentliga byggnader.

NOHA-Tekniker bruk av CO2-slokker på brannslokkekurs

UTBILDNING

Utöver att säkra brandtekniska installationer erbjuder NOHA även kurser och utbildningar i att hantera oförutsedda händelser. Vi tillhandahåller kurser och utbildningar inom brandsäkerhet, första hjälpen med hjärtstartare m.m.

certifierat företag

Kvalitet, hälsa och miljö

NOHA Sweden AB är ISO 9001 och ISO 14001 certifierad. Vi är också certifierad anläggarfirma för både brandlarm och gassläcksystem . NOHA är medlem i Svebra och underhåller brandtekniska installationer enligt Svebras föreskrifter.

MILJÖ

Hållbarhetsredovisning och klimatredovisning

Hållbarhet är ett viktigt område för NOHA och vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre. NOHAs hållbarhetsredovisning presenterar företagets inställning till hållbarhet, de åtgärder vi har genomfört för att bli mer hållbara och vår klimatförklaring.

Service i hela landet

NOHA erbjuder brandsäkerhet till kunder över hela landet. Våra servicetekniker och partners på resande fot över hela Sverige finns vi alltid nära dig.

Nyheter