Brannkurs og øvelser med NOHA ansatt

utbildningar i brandsäkerhet och första hjälpen

Med NOHAs kurser får deltagarna känna på värmen, flammen och kaoset vid en riktig brandsituation, men i en kontrollerad miljö och på ett miljövänligt sätt. Vi erbjuder också kurser i HLR med hjärtatartare.

Grundläggande kunska, praktisk erfarenhet och realistiska situationer är helt avgörande för utfallet den dagen det är allvar, vare sig det gäller brand, rökutveckling, olycka eller hjärtstopp.

Våra kurser

 • Brandsläckningsövning

  Brandsläckningsövning

  Övningen syftar till att man får lära sig hantera brandsläckare på ett korrekt och tryggt sätt. Att man får lär känna de olika släckmedel som finns och hur de bäst kan användas i händelse av brand.

  LÄS MER

 • Utrymningsövning

  Utrymningsövning

  Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarig och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vilka inslag som ska ingå.

  LÄS MER

 • Första hjälpen kurs med hjärtstartare

  Första hjälpen kurs med hjärtstartare

  Vet du hur en hjärtstartare fungerar? Denna kurs ger din kunskap i första hjälpen och användandet av en hjärtstartare. Kursen är för upptill 16 deltagare och varar i fyra timmar.

  LÄS MER

 • Brandskyddskurs

  Brandskyddskurs

  Kursen är avsedd till de som inte har djupare kunskap om brand, eller som behöver friska upp sina kunskaper. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna välja rätt släckverktyg, samt förebygga, identifiera och brandrisker.

  LÄS MER