AUTOMATISK Brandlarm

Flertalet falsklarm kan undvikas genom regelbundet underhåll och översyn av brandlarmanläggning. Men viktigast av allt, ett väl underhållet och fungerande brandlarm räddar liv och värden.

Underhåll av brandlarm

Falskt larm ger höga kostnader

Räddningstjänsten drabbas årligen av väldigt många falsklarm. Kostnaderna för dessa är höga och tar resurser och arbetstimmar i anspråk helt i onödan. Samtidigt drabbas också innehavaren av brandlarmanläggningen av höga ”avgifter” för varje utryckning av räddningstjänsten.

CERTIFIERAD ANLÄGGARFIRMA

REGLER OCH KRAVSTÄLLARE GÄLLANDE BRANDLARM

Regelverket SBF110 är framtaget av Brandskyddsföreningen i led att arbeta för ett brandsäkrare Sverige. Regelverket är fritt att tillämpa för envar men används också som referens för kravställning av olika instanser, såsom BBR, Försäkringsbolag, Räddningstjänster osv. Vi som anläggarfirma följer SBF110 och utför service, installation och underhåll enligt gällande regler. Den senaste utgåvan av regelverket är SBF110:8.

Vanliga frågor

Varför brandlarmsystem?

En brandlarmanläggning ska upptäcka en brand så tidigt att man kan utföra åtgärder för att släcka branden.

Varför är service och underhåll av brandlarmsystem viktigt?

En förutsättning för att systemet ska fungera optimalt är att service och underhåll utförs kontinuerligt så att eventuella defekter upptäcks innan en allvarlig situation uppstår. NOHA hjälper er med kontroll och underhåll av ert brandlarmsystem enligt SBF110.

KontaktA oss

Skicka oss en förfrågan