Kurs

Släckövning

Praktisk erfarenhet av brandsläckningsutrustning och övningar i realistiska situationer är helt avgörande för utgången den dag det blir allvar.

Släckövning

  • Brandsläckningsövning

    Brandsläckningsövning

    Övningen syftar till att man får lära sig hantera brandsläckare på ett korrekt och tryggt sätt. Att man får lär känna de olika släckmedel som finns och hur de bäst kan användas i händelse av brand.

    LÄS MER

Kontakt oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan