Få kontroll över säkerheten

Brandsläckare

Läs mer

NOHA-ansatt med håndslokkere

BRANDPOSTER

Läs mer

GasSLÄCKsystem

Läs mer

KÖKSLÄCKsystem

Läs mer

Nödljus

Läs mer

Varför välja Noha?

DIGITAL PLANERING

Med digital planering och rapportering får du en enkel, förutsägbar och spårbar överblick över brandsäkerhetsutrustningen.

NATIONELLT NÄTVERK

Med servicetekniker och partners på resande fot över hela Sverige finns vi alltid nära dig.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Våra servicetekniker är stolta över att kunna följa lagar och regler med allt vi gör. Vi tar din brandsäkerhet på allvar.

Vanliga frågor

Hur ofta ska brandsläckare servas?

Alla brandsläckare som används i Sverige måste kontrolleras i enlighet med kraven i SS 3656. Standarden definierar intervaller för kontroller och underhåll beroende på typen av brandsläckare och de områden där de används. Alla brandsläckare som installeras i privata hem ska kontrolleras av kompetenta personer vart femte år, medan brandsläckare i alla andra områden ska kontrolleras av en brandsäkerhetstekniker årligen. Intervallet för underhåll ställs in baserat på typen av brandsläckare.

Hur ofta ska en brandpost servas?

Enligt avsnitt sex i norsk standard SS-EN671-3 ska brandposter kontrolleras årligen av en kompetent person. Utöver detta ska slangarna tryckprovas med högsta arbetstryck vart femte år.

Kontakta oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan    Nyheter