GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIERINGAR

Medlem i Svebra

NOHA är medlem i Svebra och underhåller brandtekniska installationer enligt Svebras föreskrifter.

NOHA brandposter är CE-märkta

CE-märkningen på faten bekräftar att kraven i EU-direktiven är uppfyllda och att de därför kan säljas lagligt i alla EU-länder. NOHA slangupprullare är testade, godkända, certifierade och CE-märkta av ett ackrediterat och EU-godkänt testlaboratorium, enligt europeisk standard EN671-1 för slangupprullare med stel slang.

MED-certifieringar

MED-märket (Marine Equipment Directive 96/98/EC) på ett urval av våra brandsläckare och brandposter (S11 MED) visar att de är tillverkade och certifierade enligt den europeiska standarden. Det betyder att de kan användas i alla fartyg som för ett EES-lands flagg. Produkterna är märkta med samma fartygshjulsmärke som står på certifikaten.

PED-certifierade handbrandsläckare

Pressure Equipment Directive (PED) – Tryckbärande anordningsdirektivet (97/23/EEC) ställer säkerhetskrav på tryckbärande anordningar, att den är konstruerad och tillverkad så att skada på liv, hälsa, miljö och materialvärden inte uppstår. Alla våra handbrandsläckare är PED-certifierade.

Nedladdningsbara dokument