Vi räddar liv och värdeN

Vårt uppdrag: Vi räddar liv och värden, är centralt i vårt arbete. Vi drivs av en passion för brandsäkerhet och dedikerade till att leverera förstklassiga lösningar till kommersiella byggnader och industrimiljöer.

Varje dag går vi till jobbet med en djup förståelse för att vårt arbete kan göra stor skillnad. Vi bidrar till att skydda människors liv och egendom mot brandrisker och det är den viktiga uppgiften som driver oss framåt.

Vi är ett team av dedikerade yrkesmän som kombinerar expertis, erfarenhet och innovation för att erbjuda skräddarsydda brandsäkerhetslösningar som uppfyller de högsta standarderna. Vårt engagemang och stolthet över det vi gör återspeglas i kvaliteten på våra produkter och tjänster.

När du väljer oss kan du vara säker på att du arbetar med branschledare som sätter säkerheten främst.

Våra värderingar

Våra värderingar: handlingskraftig, engagerad, pålitlig och transparent är kärnan i vår verksamhet.

Dessa värderingar definierar hur vi agerar och interagerar, och de genomsyrar allt vi gör. Vi är proaktiva i att hitta lösningar, öppna för dialog och samarbete, pålitliga i våra leveranser och engagerade i att leverera kvalitet. Våra värderingar är inte bara ord på papper, de är grunden som formar oss som företag och säkerställer att vi uppfyller de högsta kraven i allt vi gör.

ETT VÄXANDE FÖRETAG

2018 välkomnade NOHA Safe Brannvern till familjen och detta samarbete har ytterligare stärkt NOHAs position som en skicklig och komplett nationell leverantör av brand- och säkerhetslösningar i Norge. Tidigare låg fokus enbart på produktion av brandposter och service för kommersiella byggnader och industri, men med Safe Brannvern ombord erbjuder vi åter kompetens och kompetens inom maritim brandskyddsservice.

NOHA har sedan dess stärkt sin närvaro inom det maritima segmentet genom förvärvet av Brannvernservice AS (BVS). Tillsammans med Safe hade NOHA redan en marknadsandel på runt 5 % och med tillskottet av BVS i teamet har NOHA nu blivit en av de större aktörerna på marknaden.

Utöver förvärven i Norge har NOHA även stärkt sin position i Sverige. I 2020 blev bolagen Vivestra, Brand & Industriskydd och Secunova Gruppen en del av NOHA. Dessa uppköp har gjort det möjligt för NOHA att utöka sin verksamhet i Sverige och Norge, och återta sin ledande position som leverantör av brandsäkerhet och service i Norden.

HISTORIa

Norsk Hammerverk grundades 1924 av Joachim Berner och Hjalmar Krogstad. De började med att tillverka smidda produkter som stenverktyg och hackor. De utökade senare verksamheten och började tillverka brandposter efter idé från brandchef Evensen. Efter flera sammanslagningar och delningar såldes stålbearbetningsdelen till Norsk Stål.

NOHA, som är en del av det ursprungliga Hammerverket, fokuserar nu på tillverkning av brandsläckningsutrustning och levererar brandposter och annan utrustning till kommersiella byggnader och offentliga byggnader både i Sverige, Norge och internationellt. Vi är även involverade i kontroll och underhåll av brandsläckningsutrustning och erbjuder brandsäkerhetskurser. 2012 förvärvades NOHA av det holländska företaget SK FireSafety Group, vilket har stärkt företagets möjligheter till investeringar och tillväxt. Utöver förvärven i Norge har NOHA även stärkts sin ställning i Sverige. Bolagen Vivestra, Brand & Industriskydd och Secunova Gruppen blev en del av NOHA. Dessa förvärv har gjort det möjligt för NOHA att expandera sin verksamhet nationellt och återta sin ledande position som leverantör av brandsäkerhet och service i Norden. Vi fortsätter att växa.