iNTEGRITETSPOLICY OCH ANVÄNDARVILLKOR

Vi på NOHA har åtagit oss att skydda din personliga information. Integritetspolicyn och användarvillkoren (nedan gemensamt kallade “Villkoren”) gäller för våra webbplatser och andra digitala tjänster såsom bloggar, e-postprenumerationer och registrering av information via formulär (“digitala kanaler”).

Denna version uppdateras 28.11.2023

Villkoren reglerar allt vi gör vid insamling, behandling och användning av data. De tar också upp dina rättigheter att få tillgång till, ändra och radera personuppgifter om dig. Genom att använda våra digitala kanaler godkänner du villkoren. Om du inte håller med om den datapraxis som beskrivs i villkoren bör du undvika att använda våra digitala kanaler.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

TERMINOLOGI

Här definierar vi några viktiga termer:

 • Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Se avsnittet “Vilka personuppgifter behandlar vi?” för information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar.
 • Anonymiserad information är information där vi har tagit bort alla identifierbara element så att det inte längre är möjligt att koppla informationen till dig som individ.
 • Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, inklusive insamling, lagring, ändring, sammanställning, utlämnande och radering.
 • Våra “digitala kanaler” omfattar våra webbplatser och andra digitala tjänster såsom bloggar, e-postprenumerationer och registrering av information via formulär.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vilka uppgifter vi samlar in om dig beror på vilka av våra digitala kanaler du använder, samt vilka uppgifter du lämnar till oss vid köp, registrering eller i andra sammanhang.

Vi samlar in personuppgifter som:

 • Du lämnar till oss till exempel när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev och bloggar, fyller i ett formulär eller kontaktar oss.
 • registreras automatiskt när du använder våra digitala kanaler.

Du har ingen skyldighet att förse oss med personlig information, men om du väljer att inte göra det kanske vi inte kan förse dig med våra tjänster eftersom vi till exempel inte kan fakturera dig för de tjänster eller skicka information till dig som du begär.

Vi har profiler/sidor i sociala medier. När du besöker dessa sidor, till exempel vår företagssida på Facebook, kommer de sociala medierna, till exempel Facebook, att behandla dina personuppgifter och använda cookies. Mer information om hur de sociala medierna behandlar personuppgifter och hur de använder cookies finns i respektive sociala medier, till exempel Facebooks Integritets- och  Cookie-sidor. I vissa fall kan vi använda denna information via sociala medier för att visa dig riktade annonser. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi kan behandla personuppgifter inom följande kategorier:

 • Grundläggande information, såsom namn, arbetsgivare, jobbtitel och kontaktuppgifter.
 • Demografisk information, till exempel födelsedatum och kön.
 • Information om kundförhållandet, såsom orderinformation, betalningsinformation, marknadsföringstillstånd och kontakt med kundsupport.
 • Information som genereras i samband med användning av våra digitala kanaler, såsom teknisk information om den enhet du använder när du besöker våra digitala kanaler (inklusive datum och tid, vilken typ av dator/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP-adresser, skärmstorlek etc.). Läs mer under “Navigationsinformation” som beskriver detta mer i detalj.
 • Information relaterad till identifiering och registrering av en kund eller användare, till exempel information om användarens identitet och lösenord.
 • All annan information som lagras på grundval av ditt samtycke. I det här fallet kommer du att få specifik information om vilken information vi lagrar och vad den används till när vi ber om ditt samtycke.

Våra digitala kanaler är inte avsedda för, eller riktade till, barn under 13 år. Vi lagrar inte medvetet information om barn under 13 år. Om du tror att vi har lagrat information om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss skriftligen så att vi kan radera informationen.

INFORMATION OM NAVIGERING

COOKIES

Vi använder cookies och liknande tekniker i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att avgöra vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, inklusive vilka sidor användarna besöker och hur länge. Uppgifterna används till exempel för utveckling och analys av tjänster och inriktning av annonser på internet. Läs mer om vår användning av cookies i avsnitt 9.

LOGGFILER

Information om din enhets specifikationer, programvara och ditt besök samlas in automatiskt av oss. Denna information kan till exempel inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, visade filer (HTML-sidor, grafik etc.), operativsystem, åtkomsttid och varifrån du kom till våra digitala kanaler.

SPÅRA PIXLAR

Vi använder spårningspixlar (t.ex. clear gifs, web beacons, web bugs), som hjälper oss att förbättra våra digitala kanaler genom att berätta för oss vilket innehåll som visas. Spårningspixlar är små grafiska element med en unik identifierare, liknande funktionen hos cookies, och används för att spåra användarnas beteende online. Till skillnad från cookies, som lagras på användarens hårddisk, är spårningspixlar osynligt inbakade i våra digitala kanaler eller i e-postmeddelanden. Detta gör det möjligt för oss att mäta effekten av vår marknadsföring. Vi länkar den information vi samlar in från e-postmeddelanden till kundens personliga information.

REKLAM

Vi kan använda tredjepartsföretag när vi annonserar online. Dessa företag använder cookies och spårningspixlar för att samla in information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att ge dig riktad reklam baserat på dina intressen. Om du inte längre vill ta emot sådan information i syfte att förse dig med riktade annonser kan du avregistrera dig via denna webbplats: http://www.youronlinechoices.eu/. Tänk på att detta inte skyddar dig från alla typer av reklam. Du kommer att fortsätta att exponeras för generisk reklam. 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder information som vi lagrar om dig för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av tjänster:  Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och leverera tjänster till dig. Till exempel behandlas dina uppgifter i samband med:
 • leverans av innehåll när du begär det, till exempel e-postmeddelanden till mottagare som har prenumererat på nyhetsbrev eller blogguppdateringar;
 • Identifiering av kunder.
 • fakturering och uppföljning av betalningar, och
 • felavhjälpning, kundservice och reklamationshantering.
 • Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och digitala kanaler.
 • Försäljning och marknadsföring:  Vi använder både anonymiserad data och personuppgifter i marknadsföringssyfte. Dessa aktiviteter omfattar marknadsföring, inklusive
 • att skapa målgrupper för marknadsföring
 • för att anpassa och rikta marknadsföring, till exempel genom att ge rekommendationer eller riktat innehåll i våra digitala kanaler
 • skicka nyhetsbrev och andra former av direktmarknadsföring när det är tillåtet baserat på ditt samtycke eller tillämplig lag;
 • marknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar m.m.
 • för att “tvätta” kontaktuppgifter mot Facebooks, Googles och andra digitala aktörers register så att vi kan kommunicera med dig och andra användare som dig via dessa kanaler
 • Informationssäkerhet och missbruk av tjänster: Vi kan komma att behandla personuppgifter för att säkerställa en god säkerhet i våra digitala kanaler. Vi kan också komma att behandla personuppgifter för att upptäcka eller förhindra olika typer av missbruk. 
 • Efterlevnad av lagbestämmelser: Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. i samband med bokföring och för att lämna information till behöriga myndigheter när detta krävs för oss enligt norsk lag.
 • Andra ändamål som du har samtyckt till: Vi kan behandla dina personuppgifter för andra ändamål som du specifikt har gett oss ditt samtycke till.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Skyddet av dina personuppgifter är högt prioriterat för oss och vi arbetar kontinuerligt med att skydda personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, inklusive skydd av personal, information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Säkerhetsarbetet innebär också att vi regelbundet genomför riskbedömningar och ser över olika faktorer såsom tillgänglig teknik, verksamhetsbehov och lagkrav. Detta kommer att säkerställa att vi alltid har adekvata säkerhetsåtgärder på plats, så att vi till exempel kan förhindra att personuppgifter kommer på avvägar.

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Endast anställda och underleverantörer som behöver informationen för att utföra en eller flera av uppgifterna i kapitlet “Hur använder vi dina personuppgifter” har tillgång till de personuppgifter som samlas in.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till:

 • Personuppgiftsbiträden som arbetar som underleverantörer till oss och behandlar dina uppgifter för vår räkning. Sådana underleverantörer får inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss. Vi vidtar särskilda försiktighetsåtgärder för att säkerställa att underleverantörer agerar i enlighet med dessa villkor och norsk integritetslagstiftning, och särskilt när personuppgiftsbiträdet är beläget i ett land utanför Norge eller EU/EES-området.
 • Andra parter med ditt samtycke.

Vi kan också lämna ut information:

 • I lagstadgade fall, till exempel på order av domstol, polis eller andra offentliga myndigheter, enligt strikta fördefinierade processer.
 • I samband med en företagsöverlåtelse, t.ex. som en del av en fusion, förvärv, försäljning av våra tillgångar eller överföring av tjänster till ett annat företag. I så fall kommer du att meddelas via e-post och/eller se ett meddelande i våra digitala kanaler om eventuella förändringar i ägande, användning av dina personuppgifter och val du kan ha gällande dina personuppgifter.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i villkoren, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Personuppgifter sparas så länge du har en aktiv relation med oss eller våra digitala kanaler, eller tills du ber oss att glömma bort dig och radera lagrad information om dig. Vi definierar en relation med oss eller våra digitala kanaler som (i) att du är kund hos oss, (ii) att du har samtyckt till att ta emot marknadsföringsinformation från oss, (iii) att aktivt begära kontakt med oss via sociala medier, elektroniska meddelanden eller elektroniska formulär, (iv) att du är aktiv i våra digitala kanaler efter att du har lämnat ditt samtycke. Relationen definieras som aktiv om den har utövats under de senaste 24 månaderna.

Lagring av anonymiserade uppgifter omfattas inte av sådana begränsningar eller krav. Vi försöker också se till att personuppgifter och annan kundinformation är uppdaterad och korrekt, och att vi inte lagrar information som är onödig i förhållande till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi använder cookies och liknande tekniker i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att avgöra vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, inklusive vilka sidor användarna besöker och hur länge. Informationen används till exempel för utförande, utveckling och analys av tjänster och inriktning av annonser på internet.

Vi kan kombinera information från cookies med annan information som vi har registrerat om dig och din kundrelation när det är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du har gett oss ditt samtycke.

Genom att använda våra digitala kanaler med en webbläsare där inställningarna gör det möjligt att lagra cookies på din enhet godkänner du vår användning av cookies.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster, inklusive sociala medier (t.ex. Facebooks sociala plugins). Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer som är tillgängliga på våra webbplatser omfattas av den tredje partens integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa tredje parters sekretesspraxis.

VILKA RÄTTIGHETER OCH VAL HAR DU?

Du har rätt att:

 • veta vilken information vi har registrerat om dig,
 • kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter rättas eller tas bort,
 • återkalla eller begränsa eventuella samtycken till behandling av personuppgifter som du har lämnat till oss. Observera dock att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig,
 • inaktivera datainsamling för Google Analytics.

Vi är fast beslutna att bedriva ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder. Om du anser att vi inte följer dessa villkor eller tillämplig lag kan du klaga till oss, eller eventuellt till Datainspektionen.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

I takt med att vår verksamhet och våra verktyg utvecklas kan vi behöva uppdatera villkoren. Vi uppmuntrar dig att granska villkoren regelbundet. Vid större förändringar kan vi även komma att försöka kontakta dig direkt via tillgängliga kanaler såsom via e-post eller notifieringar i våra digitala kanaler.

HUR KONTAKTAR DU OSS?

NOHA NORWAY AS, org.nr 945 429 070, Orstadvegen 124, 4353 Klepp Stasjon, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. För frågor och förfrågningar angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på telefon 51 81 60 00.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att använda våra digitala kanaler godkänner du dessa användarvillkor.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

Du får endast använda innehåll från våra digitala kanaler för icke-kommersiella, personliga ändamål och/eller för att lära dig mer om NOHA:s produkter och tjänster, och endast i enlighet med användarvillkoren.

FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Genom att använda våra digitala kanaler samtycker du till att du inte kommer att:

 • Använda våra digitala kanaler i strid med dessa användarvillkor.
 • Kopiera, modifiera eller imitera verket, dekonstruera eller demontera sidan, eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller tillåta en tredje part att göra det.
 • Sälja, överlåta, underlicensiera, distribuera, kommersiellt utnyttja eller på annat sätt överföra rättigheter till eller göra innehåll eller tjänster tillgängliga för tredje part på något sätt.
 • Använda eller starta något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till “robotar”, “spindlar” eller “offline-läsare” som använder webbplatsen på ett sätt som skickar fler förfrågningar till servern under en viss tidsperiod än vad som rimligen kan antas att en människa kan producera med en vanlig webbläsare.
 • Använda våra digitala kanaler på ett sätt som förstör, inaktiverar, överbelastar eller försämrar kanalerna eller stör andra parters användning och njutning av kanalerna.
 • Spegla eller inkludera kanalerna helt eller delvis i någon annan kanal.
 • Försöka få obehörig åtkomst till våra digitala kanaler.
 • Få tillgång till våra digitala kanaler på ett annat sätt än inom de ramar som NOHA erbjuder för tillgång till kanalerna.
 • Använda våra digitala kanaler för ett ändamål eller på ett sätt som är förbjudet enligt villkoren.
 • All obehörig användning av innehållet eller av kanalerna som kan bryta mot patent-, upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar.

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Våra digitala kanaler skyddas av gällande immaterialrättsliga och andra lagar, inklusive lagar om skydd av varumärken och upphovsrätt. Våra digitala kanaler, inklusive alla immateriella rättigheter i kanalerna, tillhör och tillhör NOHA:s eller dess licensgivare (om sådana finns). NOHA har all upphovsrätt till innehållet. Om inte specifikt tillstånd har beviljats för att använda visst innehåll får innehållet inte kopieras, reproduceras, modifieras, publiceras, laddas upp, publiceras, överföras, utföras eller distribueras på något sätt, och du samtycker till att inte ändra, hyra ut, låna ut, sälja, distribuera, sända eller skapa något imiterat verk av innehållet på webbplatsen, helt eller delvis, på något sätt. NOHA-logotypen och andra märken som används av NOHA från tid till annan är varumärken och NOHA:s egendom.

INFORMATION OCH MATERIAL SOM DU REGISTRERAR OCH DELAR MED OSS

Du garanterar att du har nödvändiga rättigheter till material som du registrerar eller delar i våra digitala kanaler och att du ger oss ditt godkännande att använda och publicera detta material. Du garanterar att du inte har för avsikt att vilseleda eller vilseleda information och att det material du tillhandahåller inte bryter mot dessa användarvillkor.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Länkar till eller information om tredje parts webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du våra digitala kanaler. Sådana länkar eller sådan information innebär inte att NOHA bidrar, rekommenderar eller sponsrar tredje parts webbplatser eller den information som finns där. NOHA ansvarar inte för tillgängligheten av sådana webbplatser. NOHA ansvarar inte för sådana webbplatser eller deras innehåll. Om du använder länkarna till externa webbplatser lämnar du våra digitala kanaler och omfattas av de användarvillkor och den integritet som gäller på dessa sidor.

NEDLADDNING AV FILER

NOHA kan inte garantera att de filer som finns tillgängliga för nedladdning via våra digitala kanaler är fria från virus eller annan skadlig datorkod, filer eller program.

ANSVARSFRISKRIVNING/ANSVARSBEGRÄNSNING

NOHA och våra tjänsteleverantörer, licensgivare och leverantörer lämnar inga garantier för lämpligheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, aktualiteten, säkerheten eller riktigheten i våra digitala kanaler eller innehåll. All information, programvara, produkter, tjänster och grafik tillhandahålls “i befintligt skick” utan några som helst garantier.

I den utsträckning det är praktiskt möjligt inom ramen för given lagstiftning ska NOHA och dess tjänsteleverantörer, licensgivare eller leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av eller i samband med användningen av våra digitala kanaler, oavsett om det är baserat på avtal, skadestånd, vårdslöshet, ansvar och även om NOHA eller någon av NOHA:s partners har informerats om risken för skada.

VIKARIE

Du förstår och accepterar att du är personligt ansvarig för ditt eget beteende i våra digitala kanaler. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla NOHA, dess moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, licensgivare, anställda, agenter och alla tredje parts informationstjänster skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader (inklusive men inte begränsat till direkta, tillfälliga, följdskador och indirekta skador) och realistiska advokatkostnader som uppstår till följd av eller till följd av användning;  missbruk eller oförmåga att använda våra digitala kanaler eller innehåll, eller någon överträdelse av dessa villkor.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Våra digitala kanaler använder cookies. Här hittar du information om vad cookies är, vad vi använder cookies till och samtycke till användningen av cookies.

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens enhet när användaren besöker en digital kanal, till exempel en webbplats. Cookies används till exempel för att lagra inloggningsuppgifter eller komma ihåg information från en sidvisning till en annan.

Cookies kan vara användbara för både ägaren och användaren av en digital kanal. Ägaren kan till exempel anpassa tjänsten baserat på lagrad information. För användarna kan till exempel besök i den digitala kanalen upplevas som mer anpassade och användarvänliga.

Du kan välja att inte tillåta användning av cookies, men våra digitala kanaler kommer inte att fungera optimalt om användningen av cookies inte är tillåten. De flesta webbläsare tillåter dig att ändra inställningarna så att webbläsaren inte tillåter användning av cookies. De flesta webbläsare tillåter dig också att radera cookies som redan är lagrade på din enhet. Hur du aktiverar, inaktiverar och tar bort cookies varierar från webbläsare till webbläsare, och du kan hitta information om detta på leverantörens webbplats eller under “Hjälp” i din webbläsare.

VAD ANVÄNDS COOKIES TILL I VÅRA DIGITALA KANALER?

Vi använder vanligtvis den information som samlas in med hjälp av cookies för följande ändamål:

 • Funktionella cookies och tillhandahållande av tjänster: Cookies är viktiga för driften av våra digitala kanaler och underlättar en bra användarupplevelse.
 • Tjänsteutveckling: Cookies hjälper oss att följa användningen av våra digitala kanaler så att vi kan förbättra dessa. Vi får till exempel information om vilka sidor som är mest populära, vilka länkar du kom från eller följer och hur länge användarna stannar på vår webbplats.
 • Användningsanalys: Vi använder cookies för att samla in statistisk information om antalet besökare i våra digitala kanaler och för att utvärdera effekten av annonsering. Vi kan samla in information från till exempel marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev som skickas via e-post, för att ta reda på om meddelandena har öppnats och om användarna har klickat på länkar till våra webbplatser i meddelandet.
 • Inriktning av marknadsföring: Med hjälp av cookies kan vi också samla in information för att rikta annonser eller innehåll till en specifik användare genom att använda så kallade målgrupper.

FÖLJANDE SYSTEM KAN PLACERA COOKIES PÅ DIN ENHET NÄR DU ANVÄNDER VÅRA DIGITALA KANALER:

 • Google Analytics: webbstatistik Används för att spåra användare över flera sidvisningar för webbanalys.
 • Google AdWords: konverteringsspårning och remarketing Används för att a) mäta konverteringar och b) visa riktade annonser baserat på innehåll du har sett i våra digitala kanaler. 
 • Facebook: sociala knappar, konverteringsspårning och retargeting Används för att a) visa sociala knappar i digitala kanaler, b) mäta konverteringar och c) visa riktade annonser baserat på innehåll du har läst i våra kanaler. 
 • LinkedIn: sociala knappar Används för att visa sociala knappar i digitala kanaler.
 • Twitter: sociala knappar Används för att visa sociala knappar i digitala kanaler.
 • HubSpot: webbstatistik och profilering Används för att spåra användare över flera sidvisningar i samband med analys, marknadsföring och försäljning.
 • Appnexus: retargeting och konverteringsspårning Används för att a) mäta konverteringar och b) visa riktade annonser baserat på innehåll du har sett i våra digitala kanaler. 
 • Adform: retargeting och konverteringsspårning Används för att a) mäta konverteringar och b) visa riktade annonser baserat på innehåll du sett i våra digitala kanaler. 
 • TwentyThree: webbstatistik Används för att spåra användare över flera sidvisningar för analys-, marknadsförings- och försäljningsändamål.