Kurs

Första hjälpen

Utförs enligt kursplan och riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. Utbildningen är att lära sig grunderna i hur man gör en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp samt hur man effektivt hanterar en hjärtstartare.
Samtliga av våra instruktörer är certifierade HLR-instruktioner enligt Svenska rådet för Hjärt-lungräddning

Första hjälpen

Kontakta oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan