STRIKTA KRAV FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Inertgassystem har tryck på upp till 300 bar och kräver dokumenterat underhåll. NOHA säkerställer att ditt system hela tiden uppfyller gällande krav. Gassläcksystem släcker brand i rum och utrustning där vatten skadar eller inte kommer åt. Gasen lämnar inga restprodukter eller leder elektricitet, där med är den säker för elektronisk utrustning. Systemen är personsäkra och har liten eller ingen miljöpåverkan.

Våra tjänster

Service, kontroll och underhåll samt installation

Projektering, design och installation

Läs mer

Service OCH UNDERHÅLL

Läs mer

HÄr Finns VI

Läs mer

Ett gassläcksystem kan skydda er verksamhets
viktigaste rum där en brand skulle innebära stopp
i produktionen, förlust av digital lagrad information
eller skydda känsliga miljöer.

Några exempel:

  • Arkiv och museum                          
  • Serverrum och datahallar
  • Sjukhus och vården
  • Produktions och maskinrum
NOHA hjälper er med
Projektering och projektledning
• Nyinstallation
• Ombyggnation
• Ändringar
Service och underhåll
• Inertgas
• Novec 1230
Utbildning
• Anläggningsskötare för gassläcksystem

NOHA är certifierad anläggarfirma enligt Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).
Vi på NOHA genomför service, kontroll och underhåll enligt gällande regelverk på:
IG-55, IG-541, Novec 1230 och Co2.

Nyinstallation av nya släcksystem genomförs med IG 541.

NOHA servicetekniker tar kontroll på argonite slokkesystem

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med ett gassläcksystem?

• 24/7 timmars skydd
• Snabb detektering och släckning i tidigt skede av brand eller rökutveckling
• Effektivt och miljövänligt
• Skadar inte teknisk utrustning
• Automatisk eller manuell utlösning
• Kan användas i bemannade utrymmen

Kontakta oss

Skicka en e-post till [email protected] eller ring oss på telefon 010-163 62 00    Nyheter