Service, kontroll och underhåll samt installation

NOHA är certifierad anläggarfirma enligt Svensk brand och säkerhetscertifiering.
Vi på NOHA genomför service, kontroll och underhåll enligt gällande regelverk på:
IG-55, IG-541, Novec 1230 och Co2.

Nyinstallation av nya släcksystem genomförs med IG 541.

NOHA servicetekniker tar kontroll på argonite slokkesystem

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med ett gassläcksystem?

• 24/7 timmars skydd
• Snabb detektering och släckning i tidigt skede av brand eller rökutveckling
• Effektivt och miljövänligt
• Skadar inte teknisk utrustning
• Automatisk eller manuell utlösning
• Kan användas i bemannade utrymmen

Kontakta oss

Skicka en e-post till info@nohasweden.se eller ring oss på telefon 010-163 62 00    Nyheter