Snabb och säker utrymning med ett fungerande nödljussystem

Precis som med brandfat och brandsläckare måste nöd- och pilotljus kontrolleras regelbundet. På så sätt kan du vara säker på att anställda och andra personer i byggnaden hittar utrymningsvägarna, om en nödsituation skulle uppstå.

NOHAs servicetekniker är färdigutbildade i inspektion av nödljus och utrymningsskyltar.

NOHA tekniker tar service på et nødlys

Vanliga frågor

Vem ansvarar för nödbelysning i en byggnad?

Det är byggnadens ägares ansvar att följa de krav som ställs på nödbelysning. Ägaren ansvarar även för att felanmälan i nödbelysningsanläggningen sker.

Vad säger bestämmelserna om nödbelysningssystem?

Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, EN 1838 säger att fastighetsägaren och verksamhetsägaren skall se till att kvalificerad personal genomför regelbundna kontroller, besiktningar och underhåll av installationer, utrustning, konstruktioner m.m. för att förhindra tekniskt förfall som kan minska brandsäkerheten.
Vi följer alltid de senaste lagarna och normerna. För nödljus anläggningen gäller EN50172 samt Byggtekniska föreskrifter. Alla byggnader ska utformas för snabb och säker utrymning och räddning.

Var hittar jag reglerna för nödbelysning?

Nödbelysningssystem regleras i följande föreskrifter och standarder: Byggtekniska föreskrifter (BBR 29) – övergripande systemstandard, underhåll och dokumentation samt EN 1838- standarden som beskriver krav och normer. Den interna kontrollen för brandskydd ska minst uppfylla standardens krav.

Kontakta oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan    Nyheter