Automatiskt släcksystem – alltid PÅ vakt

Att veta att släcksystemet mot fritösbränder är i tjänst 24 timmar om dygnet året om är betryggande, men kräver regelbundna kontroller och underhåll utfört av kompetent personal. Som servicekund på NOHA ordnar vi detta åt dig.

Vanliga frågor

Hur ofta behöver släcksystemet servas?

Tekniskt underhåll ska utföras var sjätte månad i enlighet med NFPA 17A. Utöver halvårsunderhåll ska en utökad service utföras vart tioende år.

Vem kan serva släcksystemet?

Tekniskt underhåll och service får endast utföras av en kompetent personal. Alla servicetekniker inom NOHA, som underhåller släcksystem, är certifierade på området.

Kontakta oss

Skicka oss en förfrågan