NOHA Slokkeøvelse

NOHA Premium Vannslokker med tilsetning 43A

vattensläckare

NOHA Baseline skumslokker (fuorfri) 34A, 183B

skumsläckare (fluorfria)

NOHA Baseline Pulverslokker 13A, 89BC

pulversläckare

NOHA Baseline CO2 brannslokker 89B

co2

NOHA Modell 3EXT Skap for håndslokker

Skåp för brandsläckare

Inledande bestämmelser DSB 5.2 Manuell släckutrustning

Lämplig och tillräcklig manuell släckningsutrustning ska sättas in som kan användas i alla lokaler i anläggningen. Med manuell släckutrustning avses all släckutrustning som manövreras av personal, det vill säga brandslangar och transportabla släckare av olika utförande och för olika användningsområden. Utrustningen ska vara anpassad till den brand som förväntas inträffa.

NOHA-rekommendation baserad på följande kriterier:

OlämpligLämpligMer lämplig

Brandklass

Släckmedel lämpliga för släckning;Brand i träd och
andra fiber material
Brand i vätskor
(Bensin, olja med mera.)
Brand i gasBrand i metallBrand i matolja
och fett
MiljöFöljd-skador
Typiskt lägeHotell
Kontor
Bostad / Fritidshus Köpcentrum
*
Garage
Verkstad
Bensinstation
Offshore
**
Bensinstation
Lantbruk
Offshore
**
Specialavfall
Specialhantering
av ädla metaller
**
Kommersiella kök
Kök
**
A – Vatten
A – Vatten med tillsättning
AB – Fluorfritt skum
ABC – Pulver
BC – Pulver
B – CO2 – endast innomhus
AF – Fritös skum
D – Metallpulver
* Allmän placering
** Ansökningsbaserad placering
NOHA ansatt med NOHA håndslokker

Vanliga frågor

Hur ofta ska brandsläckare kontrolleras?

Alla handbrandsläckare i kommersiella byggnader och offentliga byggnader ska kontrolleras årligen. Skumsläckare kräver utökad service vart femte år och pulversläckare vart tionde år.

Vilka är dina krav på kompetens?

NOHA är godkänt som en behörig verksamhet av Council for the Maintenance of Fire Extinguishing Materials (RVB). Dessutom har givetvis alla våra servicetekniker ett Grönt kompetens certifikat, utfärdat av RVB.
Kompetensbeviset innebär att personen ska kunna utföra alla typer av kontroll och service på handsläckare som nämns i NS 3910 och brandslangupprullare enligt NS-EN 671-3.

Erbjuder NOHA en digital servicerapport?

NOHA levererar elektroniska rapporter med översikt över alla brandsläckare och andra släckningspunkter; installationsdatum, servicetyp, nästa service etc. Det är lätt att hitta vid eventuell brandbesiktning. Den tydliga digitala servicerapporten gör det enkelt att planera framtida service samt kontrollera kostnaderna. Och du har full överblick över brandsläckningsutrustningen i din byggnad.

ReferEnser