Inledande bestämmelser DSB 5.2 Manuell släckutrustning

Lämplig och tillräcklig manuell släckningsutrustning ska sättas in som kan användas i alla lokaler i anläggningen. Med manuell släckutrustning avses all släckutrustning som manövreras av personal, det vill säga brandslangar och transportabla släckare av olika utförande och för olika användningsområden. Utrustningen ska vara anpassad till den brand som förväntas inträffa.

NOHA-rekommendation baserad på följande kriterier:

OlämpligLämpligMer lämplig

Brandklass

Släckmedel lämpliga för släckning;Brand i träd och
andra fiber material
Brand i vätskor
(Bensin, olja med mera.)
Brand i gasBrand i metallBrand i matolja
och fett
MiljöFöljd-skador
Typiskt lägeHotell
Kontor
Bostad / Fritidshus Köpcentrum
*
Garage
Verkstad
Bensinstation
Offshore
**
Bensinstation
Lantbruk
Offshore
**
Specialavfall
Specialhantering
av ädla metaller
**
Kommersiella kök
Kök
**
A – Vatten
A – Vatten med tillsättning
AB – Fluorfritt skum
ABC – Pulver
BC – Pulver
B – CO2 – endast innomhus
AF – Fritös skum
D – Metallpulver
* Allmän placering
** Ansökningsbaserad placering