Deichman Bjørvika bygg med NOHA tromler. Fotograf: 
Erik Thallaug / Fotofolk

Brandskydd av egendom

steg 1

Det grundläggande. Vad behöver du veta?

steg 2

Lagar och krav för brandskydd av fastigheter och byggnader

steg 3

Har du tillräcklig dokumentation?

steg 4

När är nästa kontroll? NOHA har kontroll!

steg 5

Kurser och utbildningar i brandsäkerhet, AED och första hjälpen

STEG 1

Det grundläggande. Vad behöver du veta?

Både ägare och brukare ansvarar för brandsäkerheten på en fastighet. Vare sig det är åtgärder som minskar risken för brand, eller rutiner som säkerställer säkerheten för både liv och byggnader.

Nyckeln till att uppfylla brandsäkerhetskraven för din typ av byggnad – oavsett om det är hotell eller restaurang, plantskola eller kontorslokal, köpcentrum eller bostadsrättsförening – är en fullständig överblick över din egen utrustning, rutiner, dokumentation och rutinuppföljning- upp.

Vi hjälper dig att komma igång, och kontrollerar samtidigt all befintlig släckutrustning, hjärtstartare, rutiner och rymningsplaner. Vi ger även en gedigen utbildning i användning av hjärtstartare, grundläggande första hjälpen, en grundkurs i brandskydd, släckningsövningar och utrymningsövningar.


STEG 2

Lagar och krav för brandskydd av fastigheter och byggnader

Vilka lagar och krav för brandsäkerhet som gäller för din typ av fastighet och byggnad kan variera. Men det finns vissa regler och standarder som ofta upprepas:

 • NS 3910 – årlig service på handbrandsläckare
 • NSEN671-3 – årlig service på slangupprullare
 • NS-EN 1838 – årlig service på nöd- och pilotljus
 • FG 1100:1 Försäkringsbolagens godkännandenämnd – brandskydd av fritöser och stekanordningar i storkök
 • Byggforskserien 321.044 – “sammanfattning/förklarande mening”
 • TTek10 och Tek17 – “Kapitel 11”
 • Internkontrollförordningen

Vi har full koll på vilka brandsäkerhetskrav som gäller för just din fastighet, och guidar dig gärna så att du kan vara säker på att du följer gällande lagar och regler för brandsäkerhet.

Vi hjälper dig med brandskydd och kontroll av alla typer av fastigheter och byggnader:

 • Bostadsrättsförening
 • Äldre flerbostadshus
 • Dagis
 • Skola
 • Kontor
 • Affär
 • Hotell
 • Vårdanstalt
 • Restaurang
 • Mat produktionslokaler
 • Samlingsplats
 • Köpcentrum
 • Bensinstation
 • Kommersiell byggnad

STEG 3

Har du tillräcklig dokumentation?

Med ett serviceavtal som inkluderar digital rapportering har du hela tiden full kontroll.

Då vet du att nödvändig släckningsutrustning finns på plats i byggnaden, och du kan vara säker på att den fungerar den dag den behövs.

Dessutom har du dokumenterat att allt är i enlighet med lagar och förordningar, precis som myndigheterna kräver av dig som ägare och brukare av en byggnad. Det blir inte lättare!

STEG 4

När är nästa kontroll? NOHA har kontroll!

NOHA ansatt jobber med digital planlegging

Vad händer när du kontaktar NOHA?

Oavsett om du bara behöver en brandsläckare eller två, behöver ett serviceavtal – eller är osäker på vad som krävs av brandskydd på din fastighet så börjar vi med en oförpliktande pratstund och goda råd. Om du behöver eller vill ha en besiktning så kartlägger vi vad som finns på fastigheten idag, och kollar vad du kan behöva. Med ett serviceavtal kopplat till brandskyddsutrustningen, samt rutiner för årliga kontroller och dokumentation av utfört arbete, kan du vara säker på att regler för brandskydd följs, och att eventuella avvikelser upptäcks. Du behöver inte komma ihåg den årliga kontrollen – vi tar hand om den.

NOHA ansatt smiler

NOHAs “Hej och ha det”-kultur

Här på NOHA har vi något vi kallar en “Hej och ha det”-kultur. Det innebär att du som ansvarar för brandsäkerheten på din fastighet alltid ska vara tydligt informerad innan vi kommer på besiktning eller kontroll och våra uniformerade brandskyddstekniker ser till att både säga hej och hej samt förklara vad som har varit genomförts och eventuellt avslöjats i under besöket.

På så sätt får du också kontroll över vad som saknas eller behöver bytas ut, och kan själv bekräfta att det är något du vill göra.


Ditt eget planeringsteam

 • Vårt dedikerade planeringsteam har ett nära samarbete med driftoperatörer och driftpersonal, lämnar in framstegslistor och kommer överens om datum för alla typer av uppdrag. Detta gör arbetet mer effektivt för båda parter.
 • Du kommer även att tilldelas en egen överordnad kundansvarig för uppföljning av avtal, samordning, rapportering, utvärderingsmöten och andra förfrågningar.
 • Permanenta kompetenta servicetekniker är dedikerade till att utföra de olika uppdrag du behöver. Dessa tekniker kommer att få en detaljerad genomgång av avtalet, och sätta sig in i innehåll, omfattning och särskilda hänsyn som kan behöva tas på den enskilda orten.
 • Med ett starkt växande serviceteam i hela Norge bestående av erfarna tekniker som alla har kompetensbevis, sköts brandsäkerheten på alla platser.

Godkänt företag och tekniker

NOHA är godkänt som en behörig verksamhet av Council for the Maintenance of Fire Extinguishing Materials (RVB). Dessutom har givetvis alla våra servicetekniker ett Grönt kompetenscertifikat, utfärdat av RVB. Kompetensbeviset innebär att personen ska kunna utföra alla typer av besiktning och service på handsläckare som nämns i NS 3910 och brandslangupprullare enligt NS-EN 671-3.

Steg 5

Kurser och utbildningar i brandsäkerhet, AED och första hjälpen

Första hjälpen och defibrillator

Evakueringsövning

Släckningsövning

Kontakta oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan