HAR DU EN BRANDSÄKER SÅRBAR UTRUSTNING PÅ ARBETSPLATSEN?

Här är några tips på vilken typ av brandsläckningsutrustning verksamheten bör ha för att släcka elbränder, samt några råd om hur man kan hålla arbetsplatsen säker.

Här är några tips på vilken typ av brandsläckningsutrustning verksamheten bör ha för att släcka elbränder, samt några råd om hur man kan hålla arbetsplatsen säker.