Utrymningsövning

Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarig och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vilka inslag som ska ingå.

Vad lär du dig?

I planeringen av en utrymningsövning går vi igenom:

  • Om det ska vara statister på kontor, toaletter mm
  • Om det ska vara rök någonstans (vi har då med rökmaskin)
  • Om det parallellt ska simuleras skadade personer, hjärtstopp mm? Om övningen ska ske oannonserat för personalen.

Brandlarm kommer utlösas med eller utan rök. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsledarna skall hjälpa till med utrymningen och lämna besked till företagets utrymningsansvarige. Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

Booka utbildning

Vi ordnar med utbildning i era lokaler eller hos oss. Kontakta oss för att boka utbildning.