Reparationssats för NOHA brandslangupprullare Modell 1-3, O-ringar

Godkännanden