Skräddarsydda lösningar för er behov

NOHA projekterar, designar och installerar skräddarsydda lösningar för er behov och följer SBF-regelverk.
Främst använder vi gasen Inergen som genom att sänka syrenivån släcker branden och förhindrar återtändning. Inergen skadar inte utrustning eller leder elektricitet och en aktivering av systemet är inte skadligt för människor eller miljön. För ett tillförlitligt gassläcksystem krävs att branden detekteras snabbt och att gassläcksystemet designas för att både behålla personsäkerheten samt bekämpa branden.

Inergen består av kväve, argon och koldioxid som finns naturlig i vår andningsluft och några kemikalier eller vatten finns inte tillsatta. Detta medför att Inergen inte har någon påverkan på miljön.

Har ni en befintlig släckanläggning där rummet byggts om sen installation? Då är det viktigt att säkerställa släcksystemets funktion efter rummets nya förutsättningar. Kommer gassläcksystemet fungera som tänkt? Kontakta oss för utvärdering.


Vad är ett gassläcksystem?

Video från vår samarbetspartner FireEater.

NOHA har valt att inte installera populära släckmedlet FK 5-1-12 (tidigare Novec 1230) som kemiskt släcker en brand. Det har visat sig att FK 5-1-12 innehåller PFAS som skadar människor och miljö. ECHA (europeiska kemikaliemyndigheten) utreder reglering eller förbud mot PFAS och där med FK 5-1-12.

Vi hjälper dig med brandskydd och kontroll av olika typer av fastigheter och byggnader:

  • Serverrum
  • Datahallar
  • Museum
  • Arkiv
  • Vårdboende
  • Sjukhus

KontaktA oss

Skicka oss en förfrågan