Certifierad anläggarfirma

Som certifierad anläggarfirma gassläcksystem utför vi service och underhåll gassläcksystem gällande FK 5-1-12(Novec 1230) och inertgaser över hela Sverige.

NOHA visar genom certifieringar enligt Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC) att vår verksamheten har den kompetens och kvalitet som krävs av en seriös leverantör av brand- och säkerhetslösningar för både brandlarm och gassläcksystem.

Vi utför bland annat:

  • Omladdningar av era system.
  • Täthetsprover (Integritetstest) – För att ett gassläcksystem ska fungera som tänkt får inte luft komma eller gas läcka ut ur det skyddade utrymmet. Har genomföringar för exempelvis kablar, rör eller ventilation gjorts bör nytt täthetsprov genomföras för att säkerställa att gassläcksystemets funktion.
  • Genom ett service och underhållsavtal utför vi arbete i intervaller utifrån släcksystemets behov och förutsättningar. Vi säkerställer att gassläcksystemets funktion och tillförlitlighet genom tillverkarens rekommendationer och följa Brandskyddsföreningens (SBF) regelverk.

KontaktA oss

Skicka oss en förfrågan