Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Vi på NOHA hjälper er gärna med delar eller hela processen att tillsammans med er skapa ett SBA som är anpassat efter er verksamhet. Vi kan även utföra kontroller och ronderingar när det systematiska brandskyddsarbetet är på plats för att underlätta i er vardag.

Detta är vad du behöver veta om SBA

Det systematiska brandskyddsarbetet är en pågående process och bör integreras som en naturlig del av det dagliga arbetet. Det syftar till att skapa ordning och reda kring brandskyddet, ge en överblick över befintliga brandskyddsåtgärder och säkerställa deras effektivitet.

Den största resursen när det kommer till att förebygga att olyckor eller bränder inte uppstår är de personer som befinner sig i verksamheten.

Genom att utbilda och därigenom få kunnig och välutbildad personal, genomföra regelbundna kontroller samt dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet, så ökar kunskapen och möjligheten att förbättra brandskyddet både på kort och lång sikt. Detta skapar förutsättningar för er organisation att agera korrekt vid eventuella olyckor och säkerställer att brandskyddet fungerar optimalt, vilket i sin tur skyddar både liv och värden.

För att få en bra överblick och samla all information som berör brandskydd och det systematiska brandskyddsarbetet på ett ställe så görs detta lättast genom en digital SBA-plattform. Detta görs också för att undvika att arbetet blir personberoende och säkerställa en överförbarhet av kunskap och rutiner.

Kontakta oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan