Vad ska en rapport efter genomförd besiktning av brandskyddsutrustning innehålla?