NOHA får inte bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, korruption eller att lokala samhällen påverkas negativt. Vi accepterar ingen form av trakasserier eller diskriminering av anställda i företaget, vare sig det gäller etniskt ursprung, språk, kön, läggning eller andra förhållanden. Där vår verksamhet orsakar eller bidrar till en negativ påverkan på människor, samhälle eller miljö ska vi arbeta för förbättring och vid behov stoppa denna verksamhet.

Textintroduktion, här hittar du nedladdningsbara dokument…