Cesaflex

Godkännanden

Cesaflex

Detektering och släckningssystem för mindre stängda områden CesaFlex är NOHAs nya automatiska släckningssystem för affärskritisk utrustning, såsom eltavlor och datorskåp. CesaFlex är ett kompakt och automatiskt CO2-brandsläckningssystem.

CesaFlex har ett kombinerat detektions- och släckrör, som monteras i det skåp eller det rum du önskar. Detta rör är alltid under tryck och släckmedlet släpps ut när temperaturen överstiger 80°C genom att detektionsröret smälter. Allt släckmedel släpps alltså ut i det försvagade området
av röret, och direkt på brandinloppet, vilket i sin tur resulterar i snabb och effektiv släckning av branden. Trycket i systemet övervakas med hjälp av en trycksensor eller tryckvakt, som är ansluten till CesaFlex-röret. I slutet av detekteringsledningen finns en strömbrytare som kan kopplas till ett larm (brandlarm) om man vill ha en signal om att systemet är utlöst.

Systemet ska kontrolleras årligen av kompetenta personer och NOHA erbjuder bra serviceavtal med rätt kompetens.

Vi levererar CesaFlex i två kompletta versioner, med 2 kg (600255) eller 5 kg släckmedel (600254).